Logisk hjerne og følehjerne.

Sofaen kalder... Og så kom der lige en film, som du bare ikke må gå glip af...

Kender du det?

Overspringshandlingen vandt over dét du ved, du skulle have taget fat på. ØV...

Vi har en logisk tænkende hjerne og en følehjerne.

Har du været til en af mine olie workshops har du hørt mig tale om Den Limpiske hjerne - Det er din følehjerne.

Begge hjerne (undskyld den simple forklaring) skal stimuleres for, at du får omsat dine tanker til handlinger!

Følehjernen kan støttes med essentielle olier - BIG TIME.

 

Hvad er det der sker i hjernen?

"Delayed progression" kan oversættes til dansk som "forsinket progression" eller "forsinket udvikling". 

Lad mig forklare det lidt mere:

"Forsinket udvikling" henviser til en situation, hvor en person oplever en langsommere fremskridt hastighed eller udvikling i forhold til det, der typisk forventes eller ønskes inden for et bestemt område af deres liv. 

Begreber kan anvendes i forskellige sammenhænge, såsom karriereudvikling, uddannelsesniveau, personlige mål eller erhvervelse af færdigheder.


Flere faktorer kan bidrage til forsinket progression. Disse kan omfatte:

1. Eksterne omstændigheder:

Eksterne faktorer som økonomiske forhold, begrænsede muligheder eller et konkurrencepræget jobmarked kan hindre fremskridt og bremse udviklingen inden for karriere eller uddannelse.

2. Personlige udfordringer:

Enkeltpersoner kan stå over for personlige udfordringer som helbredsproblemer, familiære forpligtelser, økonomiske begrænsninger eller andre livsomstændigheder, der kræver deres opmærksomhed og afleder fokus fra deres mål.

3. Mangel på ressourcer eller støtte:

Begrænset adgang til ressourcer, uddannelsesmuligheder, mentorskab eller manglende støttenetværk kan hæmme fremskridt og forsinke udviklingen på forskellige områder.

4. Manglende færdigheder eller viden:

Utilstrækkelige færdigheder eller viden inden for et bestemt felt kan medføre langsommere progression, da enkeltpersoner muligvis skal investere mere tid og indsats i at opnå de nødvendige kompetencer.

5. Emotionelle eller psykologiske barrierer:

Personlige frygt, selvtvivl, lavt selvværd eller angst kan skabe barrierer og forsinke fremskridt, hvilket fører til forsinket udvikling.


At overvinde forsinket progression kræver ofte at identificere de underliggende faktorer, der bidrager til nedbremsningen (sofa valget), og tage relevante skridt til at håndtere dem.

Dette kan betyde, at du må søge yderligere uddannelse eller træning, søge mentorskab, coaching eller vejledning, opbygge et støttenetværk, håndtere personlige udfordringer eller udvikle strategier til at overvinde emotionelle eller psykologiske barrierer.

Det er ret svært at stå med alene.

Det er vigtigt at huske, at alle udvikler sig i deres eget tempo, og forsinket progression indikerer ikke nødvendigvis fiasko.

  • Vedholdenhed,
  • modstandsdygtighed og
  • en proaktiv tilgang kan hjælpe dig med at navigere gennem disse udfordringer og fortsætte med at arbejde mod dine mål.


Håber dette har beroliget dig en smule. Det er helt normalt at bremse op, det er bare ikke særlig godt, hvis det bliver en vane.

Download min oliebog, bagerst i bogen finder du de følelser, der bremser dig til at få den succes du fortjener.

Tag en olie og mærk, hvad den kan for dig.

Pt. bruger jeg dagligt Passion, Motivate, Elevation og Console. 

E-bog "Der er en olie til alt" Light udgaven - Downloades bedst til Pc første gang. Filen er stor.

 

Skriv til mig hvis du vil vide mere. Og du også vil bruge olier til at støtte dig på din rejse.

Kærligst
Dortea
Signatur Business flow

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!