FLOW manifestation. Rate betaling.

At manifestere er powerfuldt af flere årsager.

  • Når vi manifesterer, fokuserer vi vores intentioner og ønsker, og det giver os klarhed og retning i vores liv.
  • Det kan også hjælpe os med at udvikle en positiv og optimistisk tankegang imod det vi ønsker at opnå.
  • Manifestering kan også øge vores selvværd og selvtilfredshed, fordi vi aktivt arbejder på at opnå vores mål.
  • Det kan give os en følelse af kontrol og empowerment, fordi vi tager ansvar for vores eget liv og skaber positive forandringer.
  • I gennem manifestering kan vi også tiltrække det, vi ønsker, fordi vores tanker og energi kan påvirke vores omgivelser.

FLOW manifestation er et online kursus du kan tage over en til to måneder.

Vælger du at betale samlet frigives hele kurset (og evt. bonus) på fjerde kursusdag.
Vælger du at betale i to rater, frigives anden del af kurset (og evt. bonus) når anden rate er betalt.


1200 x 628 COVER FLOW. Manifestation